Thông tin tuyển dụng

/Thông tin tuyển dụng

Tuyển dụng Thư ký Ban Quản lý dự án

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Trách nhiệm công việc: - Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án - Thống kế, cập nhật thường xuyên các văn bản, tài liệu của các bên liên quan để lưu trữ kịp thời - Sọan thảo [...]

14/06/2017|Thông tin tuyển dụng|

Tuyển dụng Chuyên viên Phân tích đầu tư

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Trách nhiệm công việc 1.1 Công tác Phân tích đầu tư: - Thu thập, tổng hợp các thông tin liên quan đến dự án, phân tích, đánh giá, thẩm định, lập dự án tiền khả thi và khả thi, báo cáo đầu tư và phương [...]

13/06/2017|Thông tin tuyển dụng|

Tuyển dụng Chuyên viên cho thuê văn phòng

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Trách nhiệm công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thuê văn phòng - Xúc tiến gặp gỡ, giới thiệu về các diện tích sàn cần cho thuê - Đàm phán thương lượng giá cả và các điều khoản thuê - Chuẩn bị [...]

07/06/2017|Thông tin tuyển dụng|

Tuyển dụng Chuyên viên cho thuê sàn thương mại

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Trách nhiệm công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thuê sàn thương mại - Xúc tiến gặp gỡ, giới thiệu về các diện tích sàn cần cho thuê - Đàm phán thương lượng giá cả và các điều khoản thuê - Chuẩn [...]

07/06/2017|Thông tin tuyển dụng|

Tuyển dụng Kỹ sư giám sát Xây Dựng

I. Mô tả công việc 1.1 Trách nhiệm công việc: - Chịu trách nhiệm trước cấp quản lý trực tiếp đối với các nhiệm vụ được phân công. - Lập kế hoạch hành động theo nhiệm vụ được giao. - Tham gia xây dựng quy trình, quy định phục vụ công [...]

01/06/2017|Thông tin tuyển dụng, Tuyển dụng|

Tuyển dụng Trưởng Bộ phận thu hồi công nợ

I. Mô tả công việc 1.1 Trách nhiệm công việc: - Tham gia vào việc quản lý các Hợp đồng kinh tế đặc biệt là các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán (Giá trị thanh toán, phương thức thanh toán, thời hạn thanh [...]

01/06/2017|Thông tin tuyển dụng|