Quan hệ cổ đông

/Thông tin đến nhà đầu tư

SCR: Quyết định của HĐQT v/v chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Sinh Mỹ – Phó TGĐ

22/06/2017|

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Sinh Mỹ - Phó TGĐ Khối Kinh doanh như sau: Xem tin đính kèm.