Quan hệ cổ đông

/Hỏi đáp
Hỏi đáp 2017-01-23T08:58:10+00:00

Định hướng chiến lược dài hạn của Công ty là gì?

HỎI: Định hướng chiến lược dài hạn của Công ty là gì hay vẫn tập trung kinh doanh bất động sản. Nếu tiếp tục là BĐS thì chiến lược thế nào để cạnh tranh và đầu tư vào phân khúc nào? SACOMREAL TRẢ LỜI: Công ty xác định mảng kinh [...]

16/05/2014|

Nếu ghi nhận dự án Belleza, Carillon và Arista trong 2013 – 2014 thì sau đó sẽ còn dự án nào không?

HỎI: Tình hình triển khai các dự án của SCR, nếu ghi nhận dự án Belleza, Carillon và Arista trong 2013 – 2014 thì sau đó sẽ còn dự án nào không? SACOMREAL TRẢ LỜI: Ngoài các dự án Belleza, Carillon và Arista ghi nhận trong 2014, công ty còn [...]

16/05/2014|

Nhu cầu vốn để đầu tư vào các dự án trong năm 2014 là bao nhiêu?

HỎI: Nhu cầu vốn để đầu tư vào các dự án trong năm 2014 là bao nhiêu? Công ty dự kiến sẽ huy động từ những nguồn nào? SACOMREAL TRẢ LỜI: Nhu cầu vốn cho dự án 2014 khoảng 140 tỷ, được huy động từ (i) nguồn thu công nợ [...]

16/05/2014|

Sacomreal có tính tới việc hạ giá bán không?

HỎI: Một số doanh nghiệp bất động sản đang chọn cách hạ giá bán để giải phóng hàng tồn kho. Điều này gây trở ngại gì đến chính sách bán hàng của công ty và liệu Sacomreal có tính tới việc hạ giá bán không? SACOMREAL TRẢ LỜI: Công ty [...]

16/05/2014|

Cơ cấu doanh thu từ các dự án của Sacomreal trong năm 2014?

HỎI: Cơ cấu doanh thu từ các dự án của Sacomreal trong năm 2014? Lợi nhuận tương ứng dự kiến từ các dự án đó là bao nhiêu? SACOMREAL TRẢ LỜI: Trong kế hoạch 2014: Công ty dự kiến đạt tổng doanh thu trên 600 tỷ , trong đó doanh [...]

16/05/2014|

Nhận định tình hình hoạt động SXKD 2014 rất khả quan?

HỎI: Công ty nhận định tình hình hoạt động SXKD 2014 rất khả quan, hàng tồn kho giảm, nguồn doanh thu tăng, lợi nhuận tăng cao nhưng chưa được ghi nhận 2014. xin HĐQT nói rõ vấn đề này? SACOMREAL TRẢ LỜI: Theo chuẩn mực kế toán việc ghi nhận [...]

16/05/2014|