Tuyển dụng

/Tuyển dụng

Tuyển dụng Thư ký Ban Quản lý dự án

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Trách nhiệm công việc: - Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án - Thống kế, cập nhật thường xuyên các văn bản, tài liệu của các bên liên quan để lưu trữ kịp thời - Sọan thảo các văn bản, thư từ, báo [...]

14/06/2017|

Tuyển dụng Chuyên viên Phân tích đầu tư

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Trách nhiệm công việc 1.1 Công tác Phân tích đầu tư: - Thu thập, tổng hợp các thông tin liên quan đến dự án, phân tích, đánh giá, thẩm định, lập dự án tiền khả thi và khả thi, báo cáo đầu tư và phương án kinh doanh. - Phối hợp [...]

13/06/2017|

Tuyển dụng Chuyên viên cho thuê văn phòng

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Trách nhiệm công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thuê văn phòng - Xúc tiến gặp gỡ, giới thiệu về các diện tích sàn cần cho thuê - Đàm phán thương lượng giá cả và các điều khoản thuê - Chuẩn bị thư chào thuê, hợp đồng thuê [...]

07/06/2017|

Tuyển dụng Chuyên viên cho thuê sàn thương mại

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Trách nhiệm công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thuê sàn thương mại - Xúc tiến gặp gỡ, giới thiệu về các diện tích sàn cần cho thuê - Đàm phán thương lượng giá cả và các điều khoản thuê - Chuẩn bị thư chào thuê, hợp đồng [...]

07/06/2017|

Tuyển dụng Kỹ sư giám sát Xây Dựng

I. Mô tả công việc 1.1 Trách nhiệm công việc: - Chịu trách nhiệm trước cấp quản lý trực tiếp đối với các nhiệm vụ được phân công. - Lập kế hoạch hành động theo nhiệm vụ được giao. - Tham gia xây dựng quy trình, quy định phục vụ công tác quản lý của Công ty. [...]

01/06/2017|

Tuyển dụng Trưởng Bộ phận thu hồi công nợ

I. Mô tả công việc 1.1 Trách nhiệm công việc: - Tham gia vào việc quản lý các Hợp đồng kinh tế đặc biệt là các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán (Giá trị thanh toán, phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán…). Theo dõi tiến độ, tiến [...]

01/06/2017|

Tuyển dụng chuyên viên M&E

I. Mô tả công việc 1.1 Trách nhiệm công việc: -  Nhận nhiệm vụ, kế hoạch do cấp trên phân công về mảng Cơ- Điện. - Hiểu và áp dụng đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật của Việt nam và quốc tế trong lĩnh vực thiết kế Cơ - Điện công trình dân dụng, [...]

01/06/2017|

Khối Kinh doanh Sacomreal tuyển dụng 100 Sales

Do yêu cầu mở rộng quy mô Khối Kinh doanh công ty Sacomreal tuyển dụng 100 nhân viên Kinh doanh: Mô tả công việc: Thực hiện kế hoạch doanh thu đựơc giao. Cập nhật đúng và đủ thông tin các dự án đang bán. Tư vấn khách hàng, đưa khách đi xem dự án. Khai thác, [...]

23/02/2017|

Khối Quản lý Dự án & Khối Pháp lý Dự án Sacomreal tuyển dụng 2017

Khối Quản lý Dự án & Khối Pháp lý Dự án công ty Sacomreal có nhu cầu tuyển dụng nhân sự các vị trí sau: Chuyên viên quản lý dự án. Số lượng: 5 người Chuyên viên pháp lý dự án. Số lượng: 2 người Chuyên viên pháp lý đền bù. Số lượng: 1 người Thư [...]

21/02/2017|

Khối Quản lý BĐS Sacomreal tuyển dụng 2017

Khối Quản lý BĐS công ty Sacomreal có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: Trưởng Ban Quản lý tòa nhà. Số lượng: 2 người Trưởng BP Kỹ thuật tòa nhà. Số lượng: 3 người Nhân viên Kỹ thuật tòa nhà. Số lượng: 5 người Thời hạn hết nhận hồ sơ: Đến lúc tìm kiếm được [...]

21/02/2017|