Thông tin đến nhà đầu tư

///Thông tin đến nhà đầu tư

Sacomreal: Quý 2 lãi 50 tỷ đồng, tăng trưởng 61% so với cùng kỳ

Kết quả kinh doanh lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 của Sacomreal tăng trưởng so với cùng kỳ. CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã chứng khoán SCR) công bố báo cáo tài chính quý 2/2017 với kết quả doanh thu đạt 274 tỷ đồng, gần gấp đôi con số 141,6 tỷ đồng đạt được [...]

2017-08-03T12:12:30+00:00 03/08/2017|

SCR: Quyết định của HĐQT v/v chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Sinh Mỹ – Phó TGĐ

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Sinh Mỹ - Phó TGĐ Khối Kinh doanh như sau: Xem tin đính kèm.

2017-06-22T09:24:07+00:00 22/06/2017|

Thông báo bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo Pháp luật củaCông ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín

38 -2017 - QĐ HDQT_signed  

2017-05-30T16:44:23+00:00 30/05/2017|

Thông báo đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín

37 -2017 - QĐ HDQT_signed  

2017-05-30T16:41:53+00:00 30/05/2017|

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2016 của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal)

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2016 của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal).  

2017-05-03T16:19:20+00:00 03/05/2017|