Giới thiệu

Ban lãnh đạo

ÔNG ĐẶNG HỒNG ANH

Chủ Tịch Hội Đồng Sáng Lập

ÔNG LÂM MINH CHÂU

Trưởng Ban Kiểm Soát

ÔNG PHẠM ĐIỀN TRUNG

Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ

BÀ HUỲNH BÍCH NGỌC

Phó Chủ Tịch Thường Trực HĐQT

ÔNG BÙI TIẾN THẮNG

TV. HĐQT  – Phó TGĐ Thường trực

2017-06-14T08:41:45+00:00 11/12/2015|