Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Trang chủ 2017-12-09T18:35:31+00:00

SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC

Chiến lược phát triển Sacomreal 2015 – 2020 là tập trung phát triển sản phẩm với mục tiêu tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng. Cụ thể hóa cho chiến lược này Sacomreal đã, đang và sẽ tập trung phát triển 3 dòng sản phẩm đáp ứng 3 phân khúc khách hàng trung bình, trung bình khá và cao cấp với 3 dòng sản phẩm Carillon, Jamona và Charmington

Sacomreal: Điểm rơi lợi nhuận vào 2018-2020, sẽ phát triển quỹ đất tại Đồng Nai, Phú Quốc

“Theo chiến lược, không riêng tại TPHCM, Công ty sẽ tiếp tục phát triển quỹ đất tại các khu vực [...]

Ứng dụng kinh nghiệm phát triển công trình xanh thế giới phù hợp với điều kiện Việt Nam

Phát triển công trình xanh là xu hướng được các quốc gia tiên tiến trên thế giới tiên phong thực [...]

TIN TẬP ĐOÀN/CTTV

TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN SACOMREAL

TUYỂN DỤNG